Brazilian Jiu Jitsu Belts

There is a Brazilian Jiu Jitsu belts ranking system. In BJJ there is a series of Brazilian Jiu Jitsu belts that represent how good/important someone is at Jiu Jitsu. The…

Continue Reading Brazilian Jiu Jitsu Belts